Ostutingimused

Antud “Ostutingimused” kehtivad kõikide füüsiliste ja juriidiliste isikute (edaspidi Klient) jaoks, kes on teinud ostu tido.ee veebipoes (edaspidi Müüja).


1) Toodete eest tasumine

Tido.ee veebipoes valitud toodete maksmiseks on võimalik valida järgmiste makseviiside vahel:

     -  SEB või Swedbanki pangalingiga;

    -  Tavalise ülekandega peale arve saamist;

   -   Kasutades PayPal rahvusvahelist maksesüsteemi.


2) Kohaletoimetamine

Kohaletoimetamise aeg Eesti Vabariigi territooriumil on orienteeruvalt 2-5 tööpäeva. Tido.ee veebipoest ostetud kaubad on võimalik saada kätte järgmistel viisidel: 

-  Kastada Jetpak Eesti kullerteenust. Jetpak on parim ja soodsaim viis saada oma kaup kätte üle Eesti 1-2 tööpäeva jooksul! Suuremate kaupade puhul kohaletoimetamistasu üle Eesti on tavaliselt vaid 20-30 €! 

-   Kasutada TNT Eesti kullerteenust. Transporditasu kalkuleeritakse automaatselt tellimuse vormistamisel. 

-   Tulla ise kaubale järgi aadressil Vesse 3, Tallinn


 3) Kauba tagastamine ja vahetamine

 -  Kliendil on õigus tagastada kaup Müüjale tagasi 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Klient peab selleks eelnevalt esitama kirjaliku avalduse, täpsustades kauba tagastamise põhjuse. Avaldus on vaja saata emailile info@tido.ee.

-  Klient on kohustatud tagastama kauba Müüjale 30 päeva jooksul alates kauba tagastamise teatamisest. Kulud, mis on seotud kauba tagastamisega (kuni 10€ ) maksab kinni Klient. Müüja hüvitab kauba tagastamisega seotud kulud ainult juhul, kui kauba tagastamise põhjuseks on defekt.

-  Kauba tagastamisel on  Kliendil õigus valida asenduskaupa veebipoest tido.ee samas summas või saada tagasi kauba eest makstud raha ( kaasa arvatud transpordi raha).

-  Müüja on kohustatud kandma üle kauba eest makstud raha 30 päeva jooksul. Raha kantakse samale kontole millelt oli sooritatud ost.

-   Tagastamise õiguse säilitamiseks peab Klient avama kauba pakendi ettevaatlikult, ilma seda kahjustamata.

-   Kaup, mis oli vigastatud või valesti kasutatud Kliendi süül , tagastamisele ei kulu.


4) Pretensioonide esitamise aeg

-    Kliendil on õigus esitada pretensioone, mis on seotud kauba kvaliteediga, kahe (2) aasta jooksul peale ostu sooritamist.  Pretensioonide esitamise aluseks on arve , mis on kliendile saadetud emaili teel või paberi kujul koos kaubaga.

-    Müüja ei vastuta:

a) Kliendi süül toote halvenemise ja/või kahjustumise eest;

b) toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral

c) Müüja ei kanna vastutust Kliendi ees kauba hilinemise tõttu juhul, kui hilinemine oli põhjustatud Müüjast sõltumatutel asjaoludel (näiteks kulleri hilinemine, loodusõnnetus jne.)

-    Tootel ilmnevate puuduste korral on Kliendil õigus nõuda Müüjalt toote puuduste likvideerimist (parandamist või asendamist puudusteta tootega). Juhul, kui Müüja ei ole suuteline toodet parandama ega asendama, on Kliendil õigus ostust taganeda ja nõuda raha tagastamist seadusega sätestatud korras.


5) Konfidentsiaalsus ja isiklikud andmed

-     Registreerides ja sooritades oste veebipoes tido.ee , säilivad Kliendi isiklikud andmed ja informatsioon sooritatud ostudest ( nimi, aadress, email, telefoni number).

-    Müüja kannab täielikku vastutust Kliendi isiklike andmete ees Eesti Vabariigis kehtiva “Isikuandmete kaitse seaduse” raames. “Isikuandmete kaitse seadusega” on võimalik tutvuda veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/748829

-    Müüjal ei ole õigust edastada Kliendi andmeid , välja arvatud vajalikud andmed kauba kohaletoimetamise korraldamiseks.

-    Kasutades SEB või Swedpanga pangalinki kauba eest maksimiseks, on tagatud garantii , et mitte keegi (kaasarvatud Müüja) ei saa liigipääsu Kliendi panga rekvisiitidele.  


6) Varia

-   Kliendi ja Müüja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Müüja on kohustatud vastama Kliendi poolt esitatud kaebusele 5 (viie) kalendripäeva jooksul. Läbirääkimisi peetakse emaili info@tido.ee vahendusel.

-   Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitsemaeti poole. Lisainfo http://www.tka.riik.ee/ .

-   Antud ostutingimustes mitteväljatoodud küsimuste ja probleemide lahendamine viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigi territooriumil kehtivatele õigusaktidele.  


 

 

 

          

 

 

 

 

 

.

 

 


 

 

 


            

 

Laeb...